ALV  
20 maart 2020 Algemene leden vergadering.
  Locatie en tijd wordt nader bekend gemaakt over de mail
Concours  
19 April 2020 Optie voor Club kampioenschap 
  Op geven voor 31 Januari
Instructie  
1 maart 2020

Dameszadel instructie bij Paardensportcentrum De Zuidstroom te Vinkega
Meer informatie vind u bij instructie
Opgeven via aanmelden

17 mei Dameszadel instructie bij Paardensportcentrum De Zuidstroom te Vinkega
Meer informatie vind u bij instructie
Opgeven via aanmelden