Over ons

OprichtingIMG 7342
De Nederlandse Vereniging het Dameszadel is opgericht in 1979. Op dit moment heeft de vereniging 81 leden.

Doel van de vereniging 
Het bevorderen van het rijden in dameszadel door middel van:
- Het geven van voorlichting in de ruimste zin
- Het vormen en verschaffen van documentatie
- Het organiseren van lessen, ritten en wedstrijden
- Het uitloven van prijzen en van onderscheidingen
- Het bevorderen van het maken van dameszadels
- Het vrijblijvend bemiddelen bij aan- en verkoop van een
  dameszadel
Dit alles al dan niet in samenwerking met anderen.